Εκδότης Αντικειμένων

Address of His Eminence Metropolitan Evangelos at the Grand Banquet

His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey addresses the attendees of the Grand Banquet of the 2014 Clergy-Laity Congress on July 9, 2014.

Μενού περιήγησης