Εκδότης Αντικειμένων

Archbishop Demetrios' Greeting for Clergy-Laity 2012

His Eminence Archbishop Demetrios of the Greek Orthodox Archdiocese of America offers a greeting to the Clergy and faithful to attend the 2012 Clergy-Laity Congress in Phoenix AZ July 1-5, 2012.
Μενού περιήγησης