Εκδότης Αντικειμένων

Clergy Laity 2012 Address by Metropolitan Sotirios of Toronto

This address was delivered by Metropolitan Sotirios of Toronto at the 2012 Biennial Clergy-Laity Congress in Phoenix, Arizona.
Μενού περιήγησης