Εκδότης Αντικειμένων

Clergy Laity 2012 Keynote Delivered by Archbishop Demetrios of America

Keynote address delivered by His Eminence Archbishop Demetrios of America at the 2012 Biennial Clergy-Laity Congress in Phoenix, Arizona.
Μενού περιήγησης