Εκδότης Αντικειμένων

His Excellency Andreas S. Kakouris speaks at the 39th Biennial Clergy Laity Congress

Message from His Excellency Alexandros Mallias, Ambassador of the Hellenic Republic of the U.S.A., delivered at the Grand Banquet.
Μενού περιήγησης