Εκδότης Αντικειμένων

Message of Archbishop Demetrios at the 39th Biennial Clergy Laity Congress

Message from His Eminence Archbishop Demetrios.