Εκδότης Αντικειμένων

Sermon by Archbishop Demetrios of America

Divine Liturgy sermon delivered by His Eminence Archbishop Demetrios at the 2012 Biennial Clergy-Laity Congress in Phoenix, Arizona.
Μενού περιήγησης