Εκδότης Αντικειμένων

The Honorable John Negroponte speaks at the 39th Biennial Clergy Laity Congress

Message from the Honorable John Negroponte, Deputy Secretary of State, delivered at the Grand Banquet.
Μενού περιήγησης