Εκδότης Αντικειμένων
The Administrative Committee of the Greek Orthodox Archdiocese rejected the resolutions proposing that three bishoprics (Boston, Pittsburgh and San Francisco) be elevated to the status of...
Μενού περιήγησης