Εκδότης Αντικειμένων
National Philoptochos President Aphrodite Skeadas announced disbursements of $332,000 for its ministries and programs at the 2010 National Philoptochos Convention meeting in Atlanta, GA at the...
The planning sessions, the forums, the meetings of the committees, the workshops, the receptions and the social events of fellowship of the Biennial 40th Clergy-Laity Congress all culminated in the...
The 40th Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America was inaugurated today with the Orthros service and Hierarchical Divine Liturgy held in Atlanta’s Greek Orthodox...
Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ὠκεανῶν Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Δημήτριε, λοιποί Ἱερώτατοι...
The 40th Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America officially began its work this morning at the Marriott Marquis Hotel. It was highlighted by the Keynote Address...
Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση είναι το ανώτατο νομοθετικό σώμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, συνέρχεται ανά διετία υπό την προεδρεία του Αρχιεπισκόπου. Ασχολείται με διάφορα θέματα που...