Εκδότης Αντικειμένων

National Philoptochos Society Awards $332,000 at 2010 Convention

National Philoptochos President Aphrodite Skeadas announced disbursements of $332,000 for its ministries and programs at the 2010 National Philoptochos Convention meeting in Atlanta, GA at the Marriott Marquis from July 4 – 7th. More »

Plenary Session Reports are a Source of Inspiration to the Delegates for the Next Two Years

The planning sessions, the forums, the meetings of the committees, the workshops, the receptions and the social events of fellowship of the Biennial 40th Clergy-Laity Congress all culminated in the Plenary session of today which concluded the official work agenda of this milestone Congress. More »

40th Clergy-Laity Congress Begins with Divine Liturgy in Atlanta's Annunciation Cathedral

The 40th Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America was inaugurated today with the Orthros service and Hierarchical Divine Liturgy held in Atlanta’s Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation. His Eminence Archbishop Demetrios of America presided over the Divine Liturgy concelebrating with the Metropolitans of the Holy Eparchial Synod of the Archdiocese. Taking part in the Liturgy were His Eminence Metropolitan Iakovos of Chicago, His Eminence Metropolitan Methodios of Boston, His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver, His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta, His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit, His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco, and His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey. More »

Πατριαρχικό Μήνυμα για την 40η Κληρικολαϊκή Συνέλευση

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ὠκεανῶν Ἀτλαντικοῦ τε καί Εἰρηνικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Δημήτριε, λοιποί Ἱερώτατοι Μητροπολῖται τῶν κατά τόπους ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις θεοσώστων Ἐπαρχιῶν, Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Εὐλαβέστατοι Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι, Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἐντιμότατοι Πρόεδροι τῶν Κοινοτήτων καί τῶν ἐπί μέρους ἐκκλησιαστικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν καί Ἱδρυμάτων, Ἐρίτιμοι κυρίαι τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου καί τῶν λοιπῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, φερέλπιδες ἐκπρόσωποι τῆς Νεολαίας καί ἁπαξάπαντες οἱ συγκροτοῦντες τήν Τεσσαρακοστήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. More »

Με την Εναρκτήρια Ομιλία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου Ξεκίνησε η 40η Κληρικολαϊκή Συνέλευση

The 40th Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America officially began its work this morning at the Marriott Marquis Hotel. It was highlighted by the Keynote Address of His Eminence Archbishop Demetrios of America to the more than one thousand participants during a combined opening session of Clergy-Laity Congress and National Philoptochos delegates. More »

40η Κληρικολαϊκή Συνέλευση Ατλάντα 4-8 Ιουλίου

Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση είναι το ανώτατο νομοθετικό σώμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής, συνέρχεται ανά διετία υπό την προεδρεία του Αρχιεπισκόπου. Ασχολείται με διάφορα θέματα που αφορούν τη ζωή, την ανάπτυξη και ενότητα της Εκκλησίας, με εξαίρεση δογματικά ή κανονικά εκκλησιαστικά θέματα. Ασχολείται επίσης με θέματα που αφορούν τα ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής, τα οικονομικά, την διοίκηση, με θέματα φιλανθρωπίας και εκπαίδευσης και γενικά τον αυξανόμενο ρόλο και επιρροή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη ζωή της Αμερικής. More »

Μενού περιήγησης